Apie mus

Kauno Technologijos Universiteto (KTU) doktorantų draugija susikūrė 2013 m. gegužės 14 d. Tai pirmoji Universiteto istorijoje organizacija, kuri kryptingai rūpinasi KTU doktorantų gerove.

Pagrindinis organizacijos tikslas – rūpintis KTU doktoranto gerove ir sėkmingai atstovauti doktorantūros studijų studentų interesus.

Draugija siekia sukurti vieningą doktorantų bendruomenę, veiksmingai sprendžiančią kylančias problemas.

Pirmasis KTU Doktorantų draugijos (toliau KTU DD) susirinkimas įvyko 2013 m. rugsėjo 9 d., kurio metu buvo apibrėžti organizacijos uždaviniai ir iš draugijos iniciatorių buvo išrinkti tam tikrų sričių koordinatoriai. Šiuo metu KTU DD administruoja ir koordinuoja šias sritis:

  • tarptautiniai ir viešieji ryšiai;
  • žmogiškieji ištekliai;
  • akademiniai ir socialiniai reikalai;
  • finansai.

KTU DD organizuoja konferenciją - renginį "Ką veikia doktorantai?", kurioje doktorantai iš įvairių mokslo krypčių gali pristatyti savo vykdomus tyrimus, aptarti ir diskutuoti apie vieni kitų mokslinius darbus.

KTU Doktorantų draugijos vizija.

KTU doktorantas – mokslo ir inovacijų kūrėjas, aktyvus visuomenės narys.

KTU Doktorantų draugijos misija.

Atstovauti doktorantų interesus, stiprinti doktorantų vaidmenį Universitete ir kurti doktorantų bendruomenę, skatinti mokslinį bendradarbiavimą bei integraciją į tarptautinę erdvę.

KTU Doktorantų draugija puoselėja šias vertybes:

  • aktyvumas;
  • atvirumas;
  • atsakingumas;
  • bendradarbiavimas. 

Susipažinkite su KTU DD kolektyvu!